11:18 09/10/2012

SSI sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền

Hòa Bình

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức.

Theo đó, Hội đồng Quản trị SSI đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. SSI sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức chậm nhất là ngày 31/12/2012.

Cũng theo quyết định của Hội đồng Quản trị, SSI sẽ phát hành 1,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định thời gian thực hiện, tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được mua, số lượng cổ phiếu được mua và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn.

Được biết, trong quý 3/2012, SSI đã nâng thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE lên 10,95%, từ mức 8,06% quý 2.