21:19 25/12/2013

SSI tham gia mua cổ phiếu bất động sản của HAGL

Hà Anh

Đến hết ngày 17/12 có gần 15,5 triệu cổ phiếu trong số gần 33 triệu cổ phiếu An Phú được bán cho cổ đông hiện hữu

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối tiếp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú (An Phú).

Theo đó, đến hết ngày 17/12 chỉ có 15.436.399 cổ phiếu trong số 32.957.385 cổ phiếu An Phú được bán cho cổ đông hiện hữu với mục đích chào bán cổ phiếu An Phú nằm trong kế hoạch tái cấu trúc và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh bất động sản của HAGL giai đoạn 2013 - 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, HAG thông báo sẽ trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 5% bằng tiền để tạo điều kiện cho cổ đông đăng ký mua cổ phần của An Phú. Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/12 việc tách công ty An Phú ra khỏi Tập đoàn nằm trong kế hoạch tái cấu trúc nhằm mục tiêu giảm nợ cho HAGL với kỳ vọng dư nợ sẽ giảm từ 14.508 tỷ đồng về còn 12.747 tỷ đồng và dự kiến giảm nợ do tách nhóm Công ty An Phú giảm 1.761 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết này, số cổ phiếu còn lại là 17.455.086 được chào bán cho 5 nhà đầu tư cá nhân và một tổ chức là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian nộp tiền mua là ngày 25/12/2013.