15:56 09/09/2014

SSI thu về trên 86 tỷ từ việc bán cổ phiếu quỹ

Hà Anh

SSI đã bán hết 3.046.908 cổ phiếu quỹ với giá bình quân 28.389 đồng/cổ phiếu, từ ngày 15/8 đến 8/9/2014

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo đó, SSI đã bán hết 3.046.908 cổ phiếu quỹ với giá bình quân 28.389 đồng/cổ phiếu. Giao dịch đã hoàn thành từ ngày 15/8 đến 8/9/2014 bằng khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện SSI không còn nắm giữ cổ phiếu quỹ.

Như vậy, SSI thu về đạt trên 86 tỷ đồng. Trong khi đó, tại thời điểm cuối quý 2/2014, giá trị cổ phiếu quỹ được SSI ghi nhận 89,2 tỷ đồng.

Được biết, SSI đã công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán với doanh thu đạt 805,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 372 tỷ đồng. EPS năm 2013 đạt 1.060 đồng; tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2013 đạt 405%.