19:48 23/12/2009

SSI và HCM tạm ứng cổ tức bằng tiền

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cùng để chốt danh sách cổ đông của SSI và HCM

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SSI từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SSI từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cùng để chốt danh sách cổ đông của SSI và HCM.

* 31/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 5/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI).

Theo đó, ngày 19/1/2010, SSI sẽ tạm ứng cổ tức 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).

Thủ tục và địa điểm thực hiện quyền: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn hay Chi nhánh Hà Nội - số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SSI vào những ngày 4, 5 và 6/1/2010.

* 29/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 31/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM).

Theo đó, ngày 18/1/2010, HCM sẽ tạm ứng cổ tức 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).

Bên cạnh đó, HCM sẽ thưởng 19.699.389 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dự của công ty với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu thưởng). Ngày dự kiến giao dịch, thanh toán tiền cho cổ phiếu lẻ là 9/2/2010.

Thủ tục và địa điểm thực hiện quyền: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM hay Chi nhánh Hà Nội - số 6 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HCM vào những ngày 30, 31/12/2009 & 4/1/2010.