11:26 03/07/2013

SSIAM đã mua khoảng 5% cổ phần FLC theo ủy thác

Hà Anh

SSIAM đã mua vào gần 4 triệu cổ phiếu FLC, tương đương khoảng 5% cổ phần, theo hợp đồng ủy thác

Diễn biến giá cổ phiếu FLC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FLC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Theo nguồn tin của VnEconomy, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) nhận ủy thác và đã mua vào gần 4  triệu cổ phiếu FLC, tương đương khoảng 5% cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC). Giao dịch này được thực hiện theo hợp đồng ủy thác giữa khách hàng và SSIAM.

Còn theo công bố thông tin của Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu FLC như đã đăng ký, tương đương 12,96% vốn điều lệ FLC. Giao dịch thực hiện từ 21/6 đến ngày 2/7/2013, nhằm mục đích bổ sung danh mục đầu tư theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
 
Trong khi đó, bà Đỗ Thị Giáp, mẹ ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã bán thành công 7.522.500 cổ phiếu FLC, chiếm 9,75% vốn điều lệ tại FLC như đã đăng ký. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 18/6 đến 2/7/2013, bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, Hội đồng Quản trị FLC đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán không muộn hơn ngày 30/9. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/7/2013.