14:50 30/11/2012

SSIAM tăng tỷ lệ nắm giữ lên gần 20% tại TMS

Hà Anh

SSIAM đã mua 600.000 cổ phiếu TMS từ ngày 29/10 đến 28/11, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 19,91% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE).

Theo đó, SSIAM đã mua 600.000 cổ phiếu TMS và xử lý cổ phiếu lô lẻ định kỳ 7 cổ phiếu TMS. Thời gian giao dịch từ 29/10 đến 28/11. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu SSIAM nắm giữ tăng từ 3,99 triệu cổ phiếu lên 4,59 triệu cổ phiếu, chiếm 19,91% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, cũng trong khoảng thời gian trên, Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TMS, nhưng không mua được do biến động giá của thị trường không phù hợp. Hiện, SSIIMF nắm giữ 0 cổ phiếu TMS.

Bà Nguyễn Dung Hạnh - thành viên Ban kiểm soát của TMS và cũng là đại diện của SSIAM và SSIIMF. Hiện bà Nguyễn Dung Hạnh không nắm giữ cổ phiếu TMS nào.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ từ ngày 1/4 đến ngày 30/12/2012, doanh thu thuần của TMS đạt 180,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng.