11:40 31/05/2013

SSIAM và NDH Việt Nam thoái hết 25% vốn tại ABT

Hà Anh

SSIAM đã thoái 19,98% cổ phần, còn NDH Việt Nam cũng đã bán hết 5,2% cổ phần tại ABT

Diễn biến giá cổ phiếu ABT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ABT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Công ty TNHH NDH Việt Nam.

Theo đó, SSIAM đã bán hết 2.199.240 cổ phiếu ABT, tương đương 19,98% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ ngày 9/5 đến ngày 28/5. Sau giao dịch, SSIAM không còn là cổ đông lớn của ABT.

Bên cạnh đó, ngày 16/4, Công ty TNHH NDH Việt Nam đã mua vào 9.370 cổ phiếu ABT và đã bán hết 568.720 cổ phiếu ABT, chiếm 5,2% vào ngày 29/5 theo phương thức chào mua công khai. Sau giao dịch, NDH Việt Nam không còn nắm giữ cổ phiếu ABT nào.

Cùng ngày 29/5, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) đã mua 3.542.516 cổ phiếu, chiếm 32,18% vốn điều lệ, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 6.283.308 cổ phiếu, chiếm 57,08% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích là nhằm thực hiện chào mua công khai nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, đầu tư dài hạn.

Được biết, trong quý 2/2013 công ty sẽ phát hành cổ phiếu ESOP theo tỷ lệ 4,54% số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành là 30.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 5 tỷ đồng và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ thời điểm phát hành.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2013, doanh thu thuần của ABT đạt 142,23 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 13,96 tỷ đồng; EPS đạt 1.269 đồng.