19:22 02/11/2012

SSIVF đã thoái hết hơn 7% vốn tại TMS

Hà Anh

TMS báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF) và Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt

Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF) và Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt.

Theo đó, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF) đã bán hết 1.479.530 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 30/10.

SSIVF cho biết, trong trong thời gian từ ngày 14/2 đến 30/10, SSIVF cũng mua vào 82.730 cổ phiếu, đã nhận 70.453 cổ phiếu thưởng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt đăng ký mua 300.000 cổ phiếu nhưng chỉ mua mua được 257.059 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do diễn biến giá không phù hợp.

Sau giao dịch, Đầu tư Toàn Việt tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2.907.868 cổ phiếu, chiếm 12,6% vốn điều lệ TMS. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 1/11. Giao dịch với mục đích tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11, giá cổ phiếu TMS giảm 100 đồng, còn 21.000 đồng/cổ phiếu.