13:58 03/06/2010

SSS, VHL và VCG trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

SSS, VHL và VCG trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 10%, 7% và 12%/cổ phiếu

Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, công trình do Vinaconex đầu tư.
Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, công trình do Vinaconex đầu tư.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của SSS, VHL và VCG.

* Ngày 11/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (mã SSS-HNX).

Theo đó, ngày 2/7, SSS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 - xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

* Ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 3/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX).

Theo đó, ngày 15/7, VHL sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức đợt 3/2009 tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - phường Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh.

* Ngày 16/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX).

Theo đó, ngày 16/7, VCG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - phòng 2204, tầng 22, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.