16:29 03/11/2008

ST8 công bố lãi gần 50 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Siêu Thanh vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 209,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 700,24 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 16,52 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 49,43 tỷ đồng.

Được biết, công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2008 với doanh thu đạt 835,9 tỷ đồng, giá vốn hàng bán đạt 677,3 tỷ đồng, lãi gộp đạt 158,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,5 tỷ đồng.

Trước đó, ST8 đã công bố ngày 18/11/2008 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.