21:54 29/10/2009

ST8 trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

N.Anh

Dự kiến ngày 8/12, ST8 sẽ trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10%

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ST8 từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ST8 từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 11/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE).

Theo đó, dự kiến ngày 8/12/2009, ST8 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ST8 vào các ngày 10, 11 và 12/11/2009.