07:33 05/06/2008

ST8 trả cổ tức bằng cổ phiếu

M.Kiều

ST8 sẽ chi trả trả cổ tức đợt 2/2007 bằng việc phát hành thêm 820.000 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông để Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã chứng khoán ST8) trả cổ tức đợt 2/2007 bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/6/2008.

Theo đó, để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, Công ty Siêu Thanh sẽ phát hành thêm với tổng số lượng là 820.000 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (tương đương với tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 1 cổ phiếu), số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2007 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày giao dịch dự kiến: 1/7/2008.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán thì nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán. Cổ đông chưa lưu ký thì làm thủ tục thực hiện quyền hưởng cổ tức tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh – 254 Trần Hưng Đạo – quận 1 vào các ngày làm việc trong tuần từ 18/6/2008 và xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân.