10:15 06/05/2008

Stand Chartered mua thêm cổ phần của ACB

Thùy Trang

Ngân hàng Stand Chartered đã mua thêm cổ phần của ACB thêm 6,16% cổ phần và thêm 7,10% trái phiếu chuyển đổi ACB

Ngày 5/5/2008, Ngân hàng Stand Chartered đã công bố thỏa thuận mua thêm cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) từ Công ty Tài chính quốc tế, thêm 6,16% cổ phần và thêm 7,10% trái phiếu chuyển đổi ACB.

Thương vụ này, sau khi hoàn tất các phê chuẩn pháp lý sẽ tăng vốn đầu tư của Stand Chartered vào ACB từ sở hữ 8,84% cổ phần và 8,76% trái phiếu chuyển đổi lên lần lượt là 15% và 15,86%.

Stand Chartered là cổ đông và đối tác chiến lược của ACB. Thương vụ này sẽ giúp Stand Chartered thắt chặt hơn nữa quan hệ bền vững với ACB đồng thời tận dụng lợi thế từ tăng trưởng kinh tế.