09:25 15/07/2017

Standard Chartered APR Limited đăng ký bán cổ phiếu ACB

Hà Anh

Standard Chartered APR Limited đăng ký bán 626.343 cổ phiếu ACB, từ ngày 17/7 đến ngày 7/8/2017

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ACB trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ACB trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo Standard Chartered APR Limited - cổ đông vừa đăng ký bán 626.343 cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX).

Theo đó, Standard Chartered APR Limited, do ông Andrew Colin Vallis, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện phần vốn góp tại ACB, đăng ký bán 626.343 cổ phiếu ACB từ ngày 17/7 đến ngày 7/8/2017.

Hiện tổ chức này đang nắm gần 90,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương tỷ lệ 9,18% vốn. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà tổ chức này sẽ nắm giữ còn 9,11%, tương đương 89.863.928 cổ phiếu.

Kết thúc quý 1/2017, ACB báo lãi trước thuế đạt 594 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế, đạt 478 tỷ đồng. ACB cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 tăng 167,89 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là do thu nhập lãi thuần quý 1/2017 tăng 327 tỷ đồng so với quý 1/2016.

Tổng số nợ xấu của ngân hàng đến cuối tháng 3/2017 là 1.907 tỷ đồng, chiếm 1,08% trên tổng dư nợ, tăng so với mức 0,87% tại thời điểm cuối năm 2016.

Năm 2017, ACB dự kiến tổng tài sản tăng 16%, tín dụng tăng 16%, huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng tăng 16%, nợ xấu dưới 2% và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 2.205 tỷ đồng.