09:39 09/04/2008

Standard Chartered giành vị trí số 1 về dịch vụ chứng khoán

Phụng Tiên

Theo một báo cáo mới công bố, dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam của Standard Chartered được khách hàng ưa chuộng nhất

Trong bảng “Tổng kết năm 2007 về Ngân hàng đại lý tại các thị trường mới nổi” do Global Custodian, một ấn phẩm quốc tế hàng đầu về dịch vụ đầu tư, vừa công bố, Standard Chartered là ngân hàng được “Khách hàng không liên kết, xuyên quốc gia” và “Khách hàng đứng đầu thế giới” khen ngợi nhất.

Theo bảng xếp hạng, Standard Chartered đã giành vị trí số một tại Việt Nam. Trong đó, dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam của Standard Chartered được khách hàng ưa chuộng nhất.

Theo cách thức bình chọn của bảng “Tổng kết năm 2007 về Ngân hàng đại lý tại các thị trường mới nổi”, khách hàng đánh giá các ngân hàng trong 11 lĩnh vực dịch vụ riêng biệt. Điểm số được tính toán, chia trung bình và so sánh với nhau để xác định ngân hàng nào vượt trội so với tiêu chuẩn toàn cầu.

Những ngân hàng đang phát triển nhanh hoặc vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao sẽ được bầu chọn là “Ngân hàng được Khen ngợi”.

Trong lần bình chọn thường niên thứ 19 này, kết quả khảo sát của tạp chí Global Custodian là tổng hợp sự phân tích từ hơn 4.830 câu trả lời từ các khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán và chứng khoán tại 68 thị trường mới nổi trên khắp thế giới.