08:44 08/09/2011

STB đăng ký thoái toàn bộ 11% vốn tại STG

Hà Anh

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (mã STG-HSX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

STG dự kiến lãi đạt 24,75 tỷ đồng trong năm 2011.
STG dự kiến lãi đạt 24,75 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (mã STG-HSX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB) đăng ký bán hết 918.720 cổ phiếu, chiếm 11% vốn điều lệ của STG.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư; Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ ngày 9/9 đến ngày 8/11/2011.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của STG, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 2011 đạt 319,14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 đạt 12,97 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 1.554 đồng.

Năm 2011, STG thông qua kế hoạch với vốn điều lệ đạt 83,518 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 630 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 33 tỷ đồng và 24,75 tỷ đồng.