16:09 25/06/2010

STB được chào bán gần 248 triệu cổ phiếu ra công chúng

Hà Anh

Ngày 24/6, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương Tín

Ngày 24/6, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương Tín (mã STB-HOSE).

Theo đó, STB được chào bán 247.913.061 cổ phiếu, trong đó 100.505.295 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; 134.007.060 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 13.400.706 cổ phiếu chào bán cho cán bộ cốt cán.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, STB phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, STB có vốn điều lệ hơn 6.700 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Tp.HCM.