14:52 07/07/2009

STB hoàn tất kế hoạch bán hơn 18 triệu cổ phiếu quỹ

Minh Đức

Ngày 7/7, Sacombank thông báo đã hoàn thất giao dịch bán hơn 18 triệu cổ phiếu quỹ được triển khai từ 1/7 vừa qua

Ngày 7/7, Sacombank thông báo đã hoàn thất giao dịch bán hơn 18 triệu cổ phiếu quỹ được triển khai từ 1/7 vừa qua.

Sáng nay (7/7), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có Công văn số 1226/SGDHCM-NY chấp thuận cho Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được tiến hành giao dịch thỏa thuận toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ còn lại (12.865.270 cổ phiếu) trong ngày 7/7/2009.

Sacombank cho biết, giao dịch này nhằm sớm hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ và đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức sắp tới.

Trước đó, ngày 22/6/2009, Sacombank đã gửi thông báo đến HOSE đăng ký bán 18.265.270 cổ phiếu quỹ bằng phương thức giao dịch thoả thuận và khớp lệnh kể từ ngày 1/7/2009. Tính đến thời điểm ngày 6/7, số lượng cổ phiếu quỹ của Sacombank đã giao dịch thoả thuận thành công qua HOSE là 5.400.000 cổ phiếu. Và ngày 7/7, Sacombank đã bán thỏa thuận toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại là 12.865.270 cổ phiếu, tuân thủ đúng Công văn 1226/SGDHCM-NY với giá thỏa thuận theo đúng quy định là không nhỏ hơn giá tham chiếu trừ 3 đơn vị yết giá.

Như  vậy, tính đến thời điểm ngày 7/7, Sacombank đã hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ với số lượng là 18.265.270 cổ phiếu. Sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả đợt bán cổ phiếu quỹ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE, Sacombank cho biết sẽ xúc tiến nhanh các thủ tục còn lại liên quan đến việc phát hành thêm (chi trả cổ tức 2008 và phát hành thêm) cho cổ đông hiện hữu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 đã ban hành.