15:24 17/10/2011

STC và THB hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận năm

Mai Anh

9 tháng, STC lãi 7,8 tỷ đồng, EPS đạt 1.454 đồng. THB báo lãi 21,7 tỷ đồng và EPS đạt 1.905 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu STC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu STC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh (mã STC-HNX) và Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2011.

Theo đó, riêng quý 3, doanh thu của STC đạt 78,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,1 tỷ đồng, EPS đạt 952 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của STC đạt 164,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,8 tỷ đồng, EPS đạt 1.454 đồng.

Đáng chú ý là trong quý 3, lợi nhuận khác của công ty lỗ gần 283 triệu đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 334,4 triệu đồng.

Năm 2011, STC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 200 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 12,84 tỷ đồng; cổ tức 13%/cổ phiếu. Như vậy, so với kế hoạch công ty đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty cũng thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giáo dục An Đông (là công ty con của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM) từ 3 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (mã THB) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 180,5 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 19,6 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 10,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 10,2 tỷ và 8,7 tỷ đồng, EPS đạt 767 đồng.

Doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2011 của THB đạt gần 407 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 21,7 tỷ đồng, EPS đạt 1.905 đồng.

Năm 2011, THB đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 589 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 40 và 30 tỷ đồng; cổ tức không thấp hơn 15%/năm. Như vậy, so với kế hoạch công ty đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 72% kế hoạch lợi nhuận năm.