14:32 05/05/2010

STP trả cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phần

Nguyệt Anh

Ngày 21/6, STP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20%/cổ phiếu, trong đó trả cổ tức đợt 2/2009 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 là 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo ngày 20/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009, tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX).

Theo đó, ngày 21/6, STP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), trong đó trả cổ tức đợt 2/2009 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 là 10%.

Đồng thời, STP thực hiện quyền mua cổ phần với tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 4/6/2010 đến ngày 25/6/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua từ ngày 4/6/2010 đến ngày 1/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán STP vào các ngày 19/5, 20/5 và 21/5/2010.