23:13 31/07/2012

STT bị phạt 70 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT-HOSE)

Diễn biến giá cổ phiếu STT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu STT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Ngày 31/7/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT-HOSE).

Nguyên nhân là do công ty chậm báo cáo và công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 công ty mẹ và hợp nhất, báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ và hợp nhất năm 2011, báo cáo tài chính quý 4 công ty mẹ và hợp nhất, báo cáo quản trị công ty quý 3 và quý 4/2011.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt STT số tiền 70 triệu đồng.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty phải báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó và báo cáo kết quả thực hiện tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, cổ phiếu STT bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/6/2012 theo Quyết định số 81/2012/QĐ-SGDHCM ngày 19/6/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM do công ty này thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin định kỳ.