08:03 26/12/2012

STT thay Tổng giám đốc

Hà Anh

Ôg Dư Hữu Danh, sinh năm 1961, sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc thay ông Đinh Quang Hiền từ ngày 1/1/2013

Diễn biến giá cổ phiếu STT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu STT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT-HOSE) công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2013, ông Đinh Quang Hiền thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty để nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Dư Hữu Danh, sinh năm 1961, hiện là Phó tổng giám đốc thường trực, sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc thay ông Đinh Quang Hiền, từ ngày 1/1/2013.

Trước đó, STT cho biết, ông Nguyễn Hữu Thọ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Đỗ Phan Châu, hiện là thành viên Hội đồng Quản trị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay ông Thọ, từ ngày 4/12/2012.

Đồng thời, ông Dương Hồng Minh thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Minh Nhựt, thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay ông Dương Hồng Minh, từ ngày 4/12/2012.

Được biết, doanh thu thuần quý 3 của STT đạt 24,26 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 65,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 102,3 triệu đồng, lũy kế 9 tháng lỗ hơn 500 triệu đồng.