09:17 10/09/2007

Sữa Hà Nội phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HASTC) sẽ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2007 và phát hành thêm cổ phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HASTC) sẽ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2007 với tỷ lệ 8% bằng tiền và phát hành thêm 2.950.500 cổ phiếu.

Cụ thể, HNM chào bán 2.114.850 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3 với giá bằng 50% giá bình quân 5 phiên giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền. 25/9/2007 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/08/2007.

Ngoài ra, từ 22/10 – 12/11/2007, HNM sẽ chào bán 300.000 cổ phiếu cho Hội đồng Quản trị và cán bộ công nhân viên với giá bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu.

HNM cũng chào bán thêm 535.650 cổ phiếu cho các đối tác chiến lược theo danh sách do Hội đồng Quản trị quyết định với giá giảm 20% - 35% giá bình quân 5 phiên giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Được biết, đợt phát hành cổ phiếu huy động vốn lần này nhằm mục đích huy động vốn đầu tư vào dự án phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa, nâng cấp dây chuyền sản xuất sữa chua và thiết bị phụ trợ, đầu tư hạ tầng nhà máy sản xuất sữa IZZI phía Nam, đầu tư tài chính liên doanh liên kết góp vốn sản xuất kinh doanh 20% vốn điều lệ...