09:04 27/09/2007

Sữa Hà Nội xác định giá cổ phiếu

H.Xuân

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM – HASTC) đã chính thức công bố giá phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM – HASTC) đã chính thức công bố giá phát hành cổ phiếu HNM chào bán cho các cổ đông hiện hữu và các đối tác chiến lược.

Trong công văn gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 25/9/2007, Công ty Sữa Hà Nội đã công bố giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu là 18.400 đồng/cổ phiếu.

Đây là mức giá được xác định bằng 50% giá bình quân 5 phiên giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền vào các ngày 14,17,18,19,20/9/2007.

Giá chào bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược trong và ngoài nước là 25.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định trên cơ sở giảm 30% giá bình quân 5 phiên giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền của các ngày 14,17,18,19,20/9/2007.