07:17 20/09/2012

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất

Duy Cường

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31/7/2012, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đạt 4,999 triệu tỷ đồng

Một số chỉ tiêu tài chính của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 31/7/2012 (đơn vị: tỷ đồng). Dư nợ tín dụng tính đến 30/6/2012. Riêng nợ xấu cập nhật hết quý 1/2012 - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
Một số chỉ tiêu tài chính của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 31/7/2012 (đơn vị: tỷ đồng). Dư nợ tín dụng tính đến 30/6/2012. Riêng nợ xấu cập nhật hết quý 1/2012 - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu cập nhật về hệ thống các tổ chức tín dụng (hệ thống hàng Việt Nam) tính đến 31/7/2012.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31/7/2012, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đạt 4,999 triệu tỷ đồng, tăng 93.112 tỷ đồng, tương đương gần 2% so với một tháng trước đó.

Còn so với ngày 30/4, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng thêm  130.378 tỷ đồng, tương ứng 2,68%.

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 1
Tổng tài sản, vốn tự có, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng qua các tháng năm 2012 - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Nhìn chung, từ tháng 4 đến tháng tháng 7, tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn liên tục tăng.

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 2
Tổng tài sản của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 31/7/2012 (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Tương tự, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng cũng liên tục tăng trong 4 tháng, từ 372.824 tỷ đồng vào ngày 30/4 lên 384.918 tỷ đồng vào cuối tháng 7, tương đương mức tăng 12.094 tỷ đồng (3,24%).

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 3
Vốn điều lệ của các nhóm tổ chức tín dụng tính đến 31/7/2012 (Đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Ở chiều ngược lại, vố tự có của các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm. Cụ thể, tính đến ngày 30/4/2012, vốn tự của các tổ chức tín dụng đạt 414.153 tỷ đồng, sau 1 tháng tăng thêm hơn 19.000 tỷ đồng lên 433.519 tỷ đồng vào ngày 31/5. Tuy nhiên, đến ngày 31/7, con số này lại giảm về 416.322 tỷ đồng.

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 4
Vốn tự có của các nhóm tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội) tính đến 31/7/2012 (đơn vị: tỷ đồng) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Hồi cuối tháng 6, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, hệ số lợi nhuận ròng trên vố chủ sở hữu (ROE) quý 2/2012 của các tổ chức tín dụng là 3,96%. Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhất đến ngày 31/7, ROE đã cải thiện hơn khi đạt 4,14%.

Tuy vậy, trong báo cáo cập nhật đến 31/7, điểm đáng chú ý là ROE của khối công ty tài chính, cho thuê trong quý 2/2012 là -1,21%, từ mức -0,21% trong báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đưa ra hồi cuối tháng 6/2012.

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 5
Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) quý 2 (Đơn vị:%) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 6
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các nhóm tổ chức tín dụng đến 31/7/2012 (không bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 7
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các nhóm tổ chức tín dụng đến 31/7/2012 (không bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội) - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam qua các con số mới nhất - Ảnh 8
Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (thị trường 1) của các nhóm tổ chức tín dụng đến 31/7/2012 - Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

* Khối ngân hàng thương mại Nhà nước bao gồm cả Vietinbank và Vietcombank.