16:19 03/08/2012

Sudico: Cựu tổng giám đốc lên làm... “sếp phó”

Hòa Bình

Cựu Tổng giám đốc Sudico vừa được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (mã SJS) công bố quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị Sudico đã thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Vĩnh Khương, sinh năm 1974, làm Phó tổng giám đốc công ty.

Ông Khương từng làm Tổng giám đốc Sudico và bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo quy định của pháp luật của Sudico ngày 2/7/2012.

Cũng trong ngày 2/7, Sudico bổ nhiệm ông Trần Anh Đức - kỹ sư xây dựng,  giữ chức vụ tổng giám đốc, người đại diện theo quy định của pháp luật Sudico.