08:01 24/09/2008

Sudico ký thoả thuận hợp tác với SDFC

Đàm Hải Vân

Sudico và SDFC ký thoả thuận hợp tác về tín dụng và nguồn vốn, đầu tư và dịch vụ tài chính tiền tệ

Ngày 23/9/2008, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) và Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) đã ký thoả thuận hợp tác về tín dụng và nguồn vốn, đầu tư và dịch vụ tài chính tiền tệ.

Theo thoả thuận được ký kết, SDFC cam kết tạo điều kiện cho Sudico tiếp cận, sử dụng các sản phẩm tín dụng, đầu tư của SDFC.

Sudico cũng cam kết tạo điều kiện để SDFC quản lý, sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi, hợp tác đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế cho hai bên. SDFC và Sudico sẽ cùng xem xét kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án do Sudico làm chủ đầu tư và ưu tiên để SDFC làm đầu mối thu xếp vốn cho các dự án.

Hai bên đặc biệt ưu tiên cho các dự án đầu tư xây dựng khách sạn, văn phòng, khu đô thị và chung cư cao cấp tại Hà Nội và Tp.HCM; đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và các dự án xây dựng khác; đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng, khai khoáng...