10:03 27/03/2007

Sudico sẽ tăng vốn lên 400 tỷ đồng

Hương Vân

Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến vào quý 2/2007 đã được 100% cổ đông Sudico tham dự Đại hội nhất trí

Bản vẽ một khu nhà trên Khu du lịch Đảo Ngọc Vừng của Sudico.
Bản vẽ một khu nhà trên Khu du lịch Đảo Ngọc Vừng của Sudico.
Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến vào quý 2/2007 đã được 100% cổ đông Sudico tham dự Đại hội nhất trí.

Ngày 26/3/2007, Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - hiện đang có cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với mã SJS) đã nhất trí thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006, phương hướng năm 2007, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận chia cổ tức cũng phương án tăng vốn điều lệ.

Năm 2006, Sudico đạt tổng giá trị đầu tư là 492,67 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch, tổng doanh thu đạt 351,5 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 142,28 tỷ đồng, tăng 172% so với kế hoạch đề ra.

Cổ tức năm 2006 dự kiến là 20%, trong đó đã tạm ứng 3 quý đầu năm là 15% và cổ tức còn lại phải trả là 5%. Trong năm 2007, doanh thu dự kiến đạt 606,34 tỷ đồng (tăng 72% so với thực hiện năm 2006), lợi nhuận đạt 262,3 tỷ đồng (tăng 84,3% so với thực hiện năm 2006).

Hiện tại, công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đối tác để tìm kiếm và tham gia đầu tư hoặc góp vốn vào các lĩnh vực như: tài chính, khu công nghiệp, quỹ đầu tư, bảo hiểm và khai thác mỏ.

Các dự án mà công ty đã được giao làm chủ đầu tư cũng đang triển khai tốt như: khu nhà ở Quang Trung (Hà Tây), Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Hà Nội, Khu đô thị mới Nam An Khánh và phần mở rộng, Khu dân cư Vĩnh Tuy - Tân - Đồng Nai, Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Khu đô thị Tiến Xuân, Khách sạn Sông Đà - Hạ Long, Khu du lịch Đảo Ngọc Vừng.

Cũng tại Đại hội, phương án tăng vốn điều lệ dự kiến vào quý 2/2007 đã được 100% cổ đông tham dự nhất trí. Theo đó, Sudico sẽ phát hành thêm 20 triệu cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Sudico sẽ tăng lên mức 400 tỷ đồng so với mức 200 tỷ đồng như hiện nay.

Theo ông Phan Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sudico, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 400 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh giai đoạn 1/2007 (262,5 tỷ đồng) và tái cơ cấu tài chính bổ sung vốn trả nợ cho Tổng công ty Sông Đà và ngân hàng (175,5 tỷ đồng).

Đại hội cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết, xác định thời điểm phát hành và triển khai phương án.