07:41 20/07/2010

SVI và NTV cùng trả cổ tức 10% bằng tiền

Mai Hằng

SVI và NTV sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 10%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HNX) và Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương (mã VNT-HOSE).

* Ngày 28/7/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HNX).

Theo đó, ngày 17/8, SVI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương (mã VNT-HOSE).

Theo đó, ngày 16/8, VNT sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).