11:16 06/03/2009

TAC trả cổ tức 20% bằng tiền

N.Anh

Ngày 28/4, TAC sẽ chi cổ tức năm 2008 với tỷ lệ chi trả 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 28/4/2009, TAC sẽ chi cổ tức năm 2008 với tỷ lệ chi trả cổ tức 20%/mệnh giá.
Ngày 28/4/2009, TAC sẽ chi cổ tức năm 2008 với tỷ lệ chi trả cổ tức 20%/mệnh giá.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo, ngày 23/3/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 25/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC).

Theo đó, ngày 28/4/2009, TAC sẽ chi cổ tức năm 2008 với tỷ lệ chi trả cổ tức 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phiếu.

Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức: Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

Các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An – 48/5 Phan Huy Ích, phường quận Tân Bình, Tp.HCM.

TAC cũng thông báo ngày 22/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TAC vào các ngày 24, 25 và 26/3/2009.

Trước đó, TAC công bố doanh thu bán hàng trong quý 4 đạt 592,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 2.993 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 44,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 11,83 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 624 đồng, riêng EPS quý 4 âm 2.341 đồng.