09:43 25/07/2007

TAC và HMC giải trình biến động giá cổ phiếu

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM vừa giải trình về việc biến động giá cổ phiếu

Ngày 23/7, hai công ty gồm: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC- HOSTC) và Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMC-HOSTC) đã giải trình về việc biến động giá cổ phiếu trong thời gian gần đây.

Theo giải trình của TAC, do sau nhiều năm xây dựng và đào tạo, hệ thống bán hàng của công ty đã hoạt động hiệu quả tốt. Ngoài ra, trong kỳ công ty đã tiết kiệm các chi phí đầu vào phục vụ cho sản xuất như: nguyên liệu, nhân công... nên kết quả kinh doanh khá tốt khi 5 tháng đầu năm đã đạt mức lợi nhuận 42,25 tỉ đồng, bằng 85,16% kế hoạch năm 2007.

Phía HMC giải trình rằng, giá cổ phiếu biến động mạnh trong thời gian qua là do thị trường thép trong quý II/2007 diễn biến thuận lợi hơn so với quý I/2007, góp phần tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh của công ty dẫn đến lợi nhuận quý II/2007 tăng 12,5% so với quý I/2007.

Bên cạnh đó, đến quý II/2007, bộ máy tổ chức của công ty đã đi vào ổn định và có những chuyển biến tích cực để phù hợp với mô hình hoạt động của một công ty cổ phần.