15:49 10/07/2014

Tách MobiFone, VNPT giảm mạnh mục tiêu doanh thu

Thủy Diệu

Sau khi tách MobiFone, doanh thu hợp nhất của VNPT được điều chỉnh giảm mạnh

Lễ ký kiên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công 
ty Thông tin Di động (MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 
thông từ Tập đoàn VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lễ ký kiên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty Thông tin Di động (MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ Tập đoàn VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông.
Sau khi tách MobiFone từ 30/6, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2014 xuống còn 86.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 2.600 tỷ đồng.

Thông tin trên được ông Phan Hoàng Đức, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, tại lễ ký kiên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty Thông tin Di động (VMS) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông, sáng 10/7.

Ông Đức nói, do VMS chiếm một tỷ trọng lớn nên sau khi MobiFone tách ra thì VNPT phải điều chỉnh lại doanh thu mục tiêu năm 2014 cho phù hợp với thực lực hiện có của tập đoàn.

Trước đó, doanh thu dự kiến năm 2014 của VNPT, trong đó gồm cả MobiFone, là 120 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy, ông Đức cho biết, ngay cả khi MobiFone tách ra thì tỷ trọng tăng trưởng của cả tập đoàn mẹ VNPT và các đơn vị thành viên năm nay đều dự kiến tăng trên 10%.

Liên quan đến lễ bàn giao trên, VNPT cho biết sẽ giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự từ hai đơn vị trên về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Về tài sản, công nợ, nguồn vốn của hai đơn vị này sẽ được VNPT bàn giao trên cơ sở báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. Số liệu chính thức được bàn giao sau khi kiểm toán theo quy định.

Được biết, thời điểm tách, MobiFone có vốn điều lệ 12.600 tỷ đồng, được sắp xếp hoạt động dưới mô hình tổng công ty với 5 ngành nghề kinh doanh chính và 4 ngành nghề có liên quan.