14:51 12/12/2013

TAG chào bán 5% cổ phiếu quỹ cho Tập đoàn Nojima

Hà Anh

TAG sẽ chào bán 652.580 cổ phiếu quỹ cho Tập đoàn Nojima theo phương thức thỏa thuận với giá chào bán 49.337 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu TAG trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TAG trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) vừa thông qua việc chào bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược Nhật Bản.

Theo đó, TAG sẽ chào bán 652.580 cổ phiếu quỹ cho Tập đoàn Nojima theo phương thức thỏa thuận với giá chào bán 49.337 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến hết tháng 12/2013 hoặc vào thời gian Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép. Công ty được chỉ định thực hiện giao dịch là Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội.

Hiện, giá cổ phiếu TAG đang được giao dịch quanh mức 43.900 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Công ty cũng thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 nhằm thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2012. Thời gian họp dự kiến vào ngày 16/1/2014 tại Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, tháng 9/2013, TAG đã có thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho TAG chào bán 10% cổ phần riêng lẻ cho Tập đoàn Nojima (Nhật Bản). Trong đó, công ty sẽ bán 5% cổ phiếu đang sở hữu (được lấy từ cổ phiếu quỹ) và phát hành mới 5% cổ phần. Số tiền thu được từ bán việc cổ phần này sẽ được công ty sử dụng để mở rộng hệ thống, đầu tư các chuỗi siêu thị điện máy, máy tính, mobile…

Được biết, ngày 9/12 vừa qua, TAG đã có thông báo về kết quả đợt chào bán riêng lẻ 652.580 cổ phiếu, chiếm 5% cho đối tác chiến lược trên với giá 49.337 đồng/cổ phiếu. Theo đó, số cổ phần phân phối được chiếm 100% tổng số cổ phiếu chào bán và tổng số tiền thu được gần 32,2 tỷ đồng.