06:30 28/05/2008

Tài chính Sông Đà được cấp phép thành lập

N.Anh

Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm và được hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động (số 137/GP-NHNN) cho Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC).

Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm và được hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Các hoạt động chính mà công ty được thực hiện gồm: nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; phát hành kỳ phiếu, trái phiếu chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cũng được vay vốn của các tổ chức tài chính, chức tín dụng trong nước, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế, tiếp nhận vốn uỷ thác của Chính phủ, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước… và thực hiện mốt số nghiệp vụ về mở tài khoản, dịch vụ ngân quỹ và các hoạt động khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Công ty có trụ sở chính tại tầng 1, nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.