23:57 01/03/2010

Tài chính Xi măng đạt 196% kế hoạch lợi nhuận

Trung Hiếu

Lợi nhuận trước thuế của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) năm 2009 đạt gần 73,1 tỷ đồng, đạt 196% so với kế hoạch

Kết thúc năm tài chính 2009, lợi nhuận trước thuế của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) đạt gần 73,1 tỷ đồng, đạt 196% so với kế hoạch năm và tăng gần 49 tỷ đồng so với năm 2008.

Tổng tài sản của CFC tính đến hết năm 2009 là 3.354 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch ngân sách năm và tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2008.

Trong năm 2010, CFC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; tổng tài sản dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2009, khoảng 6.200 tỷ đồng; tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) đạt tối thiểu 2,2%, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 18,8%.

CFC cho biết, dự kiến trong quý 2/2010, công ty này sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp với sự tham gia chính của Tổng công ty Thép và Tổng công ty Xi măng cùng các doanh nghiệp thành viên.

Ngoài các hoạt động kinh doanh chính, năm 2010 CFC cho biết sẽ đầu tư vào lĩnh vực y tế theo hướng liên kết, hỗ trợ các bệnh viện đối tác quản lý tài chính và quản lý dòng tiền, cũng như thực hiện thu xếp vốn cho hoạt động đầu tư hạ tầng, thiết bị… tại những bệnh viện này.