Sacombank bán tiếp 2.580 tỷ nợ xấu

Tài sản đảm bảo là các bất động sản, máy móc thiết bị tại Đà Nẵng và Tp.HCM...

Lễ ký hợp tác giữa VAMC với Sacombank sáng nay (28/9).

Nhật Nam

28/09/2017 13:20

Sáng nay (28/9), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng.

Đây là những khoản nợ xấu của Sacombank đã bán cho VAMC trên cơ sở các quy định tại Nghị Quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của Sacombank.

Theo đó, Sacombank và VAMC sẽ phối hợp trong việc xây dựng lộ trình và triển khai xử lý nợ cho từng năm, đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu để thu hồi nợ, mục tiêu trước mắt là trong năm 2017 sẽ xử lý và thu hồi nợ từ 15.000 - 20.000 tỷ đồng.

Sacombank sẽ đề xuất danh mục các khoản nợ xấu bán nợ cho VAMC bằng trái phiếu đặc biệt và các khoản nợ xấu để mua bán nợ theo giá trị thị trường. Năm 2017, hai bên sẽ xem xét mua bán nợ xấu theo giá thị trường với giá trị tối thiểu 1.000 tỷ đồng.

Đối với các khoản nợ xấu VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt, hai bên đánh giá, phân loại nợ để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm triển khai hiệu quả nhất.

Tại lễ ký trên, Sacombank và VAMC cũng đã tiến hành ký hợp đồng mua bán 3 khoản nợ theo giá thị trường với tổng dư nợ hơn 2.580 tỷ đồng, có tài sản đảm bảo là các bất động sản, máy móc thiết bị có giá trị tại Đà Nẵng và Tp.HCM.

Vừa qua, VAMC cũng đã có thông tin về việc tìm kiếm đơn vị có kinh nghiệm và năng lực để thẩm định giá trị khoản nợ xấu bao gồm cả tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Khánh Hoà và Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang tại Sacombank đã được VAMC mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt.

Ở thời điểm mua nợ, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Khánh Hoà có số dư nợ gốc là 1.300 tỷ đồng, Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang có tổng dư nợ gốc 1.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ gốc của hai công ty lên tới 2.400 tỷ đồng. VAMC đã mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt tương ứng 2.400 tỷ đồng. Khoản nợ đều có tài sản đảm bảo gồm quyền sử dụng đất của một loạt các lô đất tại Tp.HCM.

Sacombank cũng là một trong 6 tổ chức tín dụng (cùng với ACB, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chọn thí điểm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 (có hiệu lực từ ngày 15/8) về xử lý nợ xấu.