VAMC đã mua 296.550 tỷ đồng nợ xấu

Lượng nợ xấu VAMC mua lại đã đạt chỉ tiêu kế hoạch năm trước cả một quý...

Tổng số nợ xấu xử lý được trong năm 2016 đạt 118,5 nghìn tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2017 đạt 46,03 nghìn tỷ đồng.

Nhật Nam

11/10/2017 09:15

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến trung tuần tháng 9 vừa qua, lượng nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mua lại đã đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, từ 1/1/2017 đến hết 15/9/2017, VAMC đã mua nợ của 14 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.995 tỷ đồng, giá mua nợ là 20.619 tỷ đồng, đã đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được Ngân hàng Nhà nước giao.

Như vậy, tính từ 2013 đến thời điểm 15/9/2017, VAMC đã thực hiện mua được 26.108 khoản nợ của 16.197 khách hàng tại 42 tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 296.550 tỷ đồng, giá mua nợ là 266.543 tỷ đồng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống cập nhật đến cuối tháng 7/2017 là 2,51% (cuối 2016 là 2,46%, cuối 2015 là 2,55%). Tổng số nợ xấu xử lý được trong năm 2016 đạt 118,5 nghìn tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2017 đạt 46,03 nghìn tỷ đồng.

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước cũng đã lựa chọn 6 ngân hàng thương mại (gồm BIDV, Sacombank, ACB, VietinBank, Techcombank và Agribank) cùng VAMC tập trung triển khai các giải pháp theo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu.