11:11 09/08/2007

Tài liệu miễn phí hỗ trợ kinh doanh trên Youtemplates

Thành Nam

Website Youtemplates.com do Công ty Cổ phần iBOSS Viet Nam xây dựng, ra mắt vào đầu năm 2007

Tài liệu trên Youtemplates có dạng file .word, .excel, .pdf, .zip, .ppt.
Tài liệu trên Youtemplates có dạng file .word, .excel, .pdf, .zip, .ppt.
Youtemplates có hơn 700 file tài liệu miễn phí là các mẫu dự án, hợp đồng, văn bản và tài liệu trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kế toán tài chính,...

Website Youtemplates.com do Công ty Cổ phần iBOSS Viet Nam xây dựng, ra mắt vào đầu năm 2007 bằng cả 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh đến nay web đã thu hút được hơn 700 thành viên và nhận được gần 700 file tài liệu do các thành viên đăng tải.

Với mục đích giúp người sử dụng trên toàn thế giới có thể chia sẻ file tài liệu, Youtemplates giúp những người trước khi bắt tay vào xây dựng cấu trúc một dự án, soạn một hợp đồng,...có thể tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.

Tài liệu trên Youtemplates có dạng file .word, .excel, .pdf, .zip, .ppt do các thành viên của trang web sưu tầm và chia sẻ miễn phí. Và để chia sẻ tài nguyên của mình với cộng đồng, người sử dụng chỉ cần đăng ký làm thành viên của trang web là có thế đăng tải tài liệu một cách dễ dàng.