22:36 31/07/2008

Tài sản của BBT có thể bị phát mãi

Nguyệt Ánh

Ngân hàng Hàng hải có thể sẽ khởi kiện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nếu không được trả nợ đúng hạn

Trụ sở Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Trụ sở Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Theo nguồn tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải đã thông báo nợ quá hạn của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT).

Theo đó, tổng dư nợ đến ngày 29/07/2008 của BBT là hơn 21,432 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc đã quá hạn là hơn 6,398 tỷ đồng, nợ lãi đến hạn phải trả kỳ tháng 7/2008 là 318,128.134 đồng.

Tài sản thế chấp của BBT là giá trị quyền sử dụng 16.000 m2 đất thuê, nhà xưởng tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất băng vệ sinh, bông y tế.

Toàn bộ dư nợ của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã chuyển sang tình trạng nợ quá hạn và Ngân hàng Thương mại Hàng hải áp dụng lãi suất phạt nợ quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn đối với số tiền đã quá hạn.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải cho biết, trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày 29/7/2008, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết phải sắp xếp kế hoạch trả nợ. Nếu quá thời hạn trên mà BBT không thanh toán được số tiền quá hạn và không có kế hoạch khả thi để trả nợ thì Ngân hàng Hàng hải buộc phải khởi kiện Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại tòa án có thẩm quyền để tiến hành thủ tục phát mãi tài sản thế chấp thu hồi nợ vay theo quy định.