11:38 17/08/2015

Tài sản suy giảm, quỹ lương VIB tăng gần 18%

Nhật Bình

Tổng tài sản của VIB giảm về 77.440 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với đầu năm

Giao dịch ở VIB.<br>
Giao dịch ở VIB.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 và 6 tháng đầu năm nay của VIB đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước khi lần lượt đạt 121,7 tỷ đồng và 240,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của VIB cũng cho thấy, chi phí trích lập dự phòng quý 2 và 6 tháng năm 2015 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, mức trích lập quý 2/2015 là 144,58 tỷ đồng và 6 tháng là 285,3 tỷ đồng, thấp hơn mức trích lập gần 300 tỷ đồng quý 2/2014 và 446,5 tỷ đồng 6 tháng năm ngoái.

Nguyên nhân của việc giảm trích lập dự phòng chủ yếu từ việc tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2,51% xuống 2,14%. Tính đến 30/6, VIB có gần 880 tỷ đồng nợ xấu.

Tuy vậy, báo cáo cũng cho thấy VIB đang phải trích lập dự phòng rủi cho cho trái phiếu đặc biệt của VAMC có mệnh giá là 3.242 tỷ đồng (đầu năm là 2.305,9 tỷ đồng).

Như vậy, việc VIB bán nợ xấu cho VAMC đã giúp nợ xấu trong bảng cân đối tài chính của ngân hàng này giảm.

Tính đến 30/6, dư nợ tín dụng của VIB đạt 41.233 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm.

Điểm đáng chú ý khác, ở khoản mục "tài sản, giấy tờ có giá đưa đi thế chấp, cầm cố và chiết khấu, tái chiết khấu" thì chứng khoán đầu tư của VIB tăng vọt lên 4.975 tỷ đồng vào ngày 30/6, cao hơn 67% so với đầu năm 2015.

Mặc dù vậy, tổng tài sản của VIB lại giảm về 77.440 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với đầu năm.

Ở một chỉ tiêu khác, 6 tháng đầu năm, VIB chi cho quỹ lương 307 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập bình quân mỗi nhân viên đạt gần 17 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 15,94 triệu đồng/tháng của 6 tháng năm ngoái.