12:05 04/04/2017

“Tại sao doanh nghiệp lại chỉ biếu xe hơi?”

Nguyễn Lê

Đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định chặt chẽ việc tiếp nhận các tài sản cho, biếu, tặng ngay trong luật

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) phát biểu tại hội nghị.<br>
Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) phát biểu tại hội nghị.<br>
“Tại sao doanh nghiệp lại chỉ biếu xe hơi?”. Câu hỏi này được đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) đặt ra khi các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, sáng 4/4.

Tại đây, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách (cơ quan thẩm tra dự án luật) đã báo cáo về một số vấn đề mới phát sinh, trong đó có việc quản lý, sử dụng tài sản cho, biếu tặng.

Báo cáo nêu rõ, vừa qua dư luận xã hội đã phản ánh về việc một số cơ quan, đơn vị sử dụng các tài sản cho, biếu, tặng (ôtô) không đúng tiêu chuẩn, định mức được quy định. Dẫn đến, việc một số cơ quan, địa phương phải trả lại các phương tiện này cho các tổ chức, cá nhân cho, biếu, tặng, do đó, đề nghị cần quy định chặt chẽ, cụ thể việc tiếp nhận các tài sản cho,biếu,tặng ngay trong luật.

Theo cơ quan thẩm tra, pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể điều kiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước được nhận và không được nhận quà tặng; xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với quà tặng; xử lý quà tặng trong trường hợp việc tiếp nhận phù hợp về đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật, đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật quy định việc giao tài sản công cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đồng thời giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, trong đó có tài sản do các tổ chức, cá nhân cho, tặng các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. 

Nhiều ý kiến cho rằng, việc tiếp nhận các tài sản cho/biếu/tặng trong thời gian vừa qua không nhiều, nhưng có một số trường hợp đã bị lợi dụng gây dư luận không tốt, việc thực hiện các quy định của pháp luật chưa nghiêm. 

Do đó, cần bổ sung các quy định về điều kiện được tiếp nhận, xử lý đối với các loại tài sản cho/biếu/tặng tại văn bản dưới luật vào dự thảo luật, theo hướng: nghiêm cấm tiếp nhận đối với tài sản là ôtô và phương tiện làm việc cho cá nhân dưới hình thức cho/biếu/tặng, chỉ cho phép tiếp nhận các loại tài sản trên để phục vụ cho hoạt động từ thiện, nhân đạo và các loại tài sản chuyên dùng như: xe chuyên dùng phục vụ cấp cứu, văn hóa xã hội, thể thao, nghiên cứu khoa học, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai.... 

Đề cập vấn đề này, một số vị đại biểu đề nghị phải làm rõ mục đích cho biếu tặng và mục đích sử dụng.

“Tại sao doanh nghiệp lại chỉ biếu xe hơi? Trong khi đó còn rất nhiều thứ rất cần cho an sinh xã hội, như cầu, đường, nhà tình nghĩa...?”, đại biểu Thanh Xuân đặt vấn đề.

Quan điểm của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) là phải quy định chặt chẽ về quản lý, sử dụng tài sản cho, biếu, tặng vì bài học về vấn đề này đã có.

Ranh giới sử dụng tài sản cho biếu, tặng cho mục đích công và nhu cầu cá nhân rất khó phát hiện, dễ nảy sinh tiêu cực và phát sinh sự đối xử không công bằng với các doanh nghiệp trong cùng địa bàn, cùng dự án. Luật cần quy định rõ thủ tục nhận tài sản này và chỉ được sử dụng vào mục đích công, ông Nhưỡng góp ý.

Một số vị đại biểu cho rằng không nên từ chối nếu doanh nghiệp có lòng tốt, chỉ nên tránh sự lợi dụng vì động cơ không tốt.