14:50 02/05/2007

Taicera tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng

T.Uyên

Doanh thu năm 2007 của công ty ước đạt trên 804 tỷ đồng, tăng 18,3%; lãi sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 29,9% so với 2006

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư mới, Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ (Taicera) cho biết sẽ tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng nữa, để nâng tổng vốn điều lệ từ khoảng 300 tỷ lên 400 tỷ đồng trong năm 2007 này.

Theo đó, công ty sẽ chuyển 32,97 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2006 sang 2007 để tăng vốn; số vốn tăng còn lại sẽ được tăng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư riêng lẻ với giá phát hành tốt nhất theo từng giai đoạn (được uỷ quyền cho HĐQT quyết định).

Taicera cho biết, việc xây dựng thêm nhà xưởng và đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới (vào cuối năm 2006) đã hoàn thành và chính thức được đưa vào sản xuất trong năm 2007 sẽ làm tăng sản lượng của công ty lên 16,5% so với năm 2006.

Doanh thu năm 2007 của công ty ước đạt trên 804 tỷ đồng, tăng 18,3%; lãi sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 29,9% so với 2006; cổ tức duy trì ở mức 12% (năm 2006 doanh thu của Taicera đạt 680 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 58,1 tỷ đồng, cổ tức 12% và được chi trả bằng cổ phiếu).

Tổng số cổ phiếu của Taicera hiện tại là hơn 29,97 triệu cổ phiếu (tương đương 299,74 tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); trong đó, số lượng cổ phiếu Taicera đang niêm yết trên thị trường chứng khoán là 4,97 triệu cổ phiếu (chiếm 16,5% tổng số cổ phần), cổ đông sáng lập hiện nắm giữ 10,09 triệu cổ phần (chiếm 33,7%), phần 14,91 triệu cổ phần còn lại (49,8%) là của cổ đông cũ.

Trong thời gian tới, công ty sẽ xin phép Ủy ban Chứng khoán cho niêm yết bổ sung 14,91 triệu cổ phần của cổ đông cũ, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết của Taicera trong năm 2007 lên 19,88 triệu cổ phần.