06:53 07/05/2007

Taicera tăng vốn điều lệ

T.Uyên

Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ (Taicera) sẽ tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu

Năm 2007, Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ (Taicera) sẽ đưa vào hoạt động nhà xưởng và dây chuyền sản xuất mới xây dựng vào cuối năm 2006, tăng sản lượng của công ty lên 16,5% so với năm 2006.

Cụ thể, doanh thu năm 2007 ước đạt trên 804 tỷ đồng, tăng 18,3%; lãi sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 29,9% so với 2006; cổ tức duy trì ở mức 12% (năm 2006 doanh thu của Taicera đạt 680 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 58,1 tỷ đồng, cổ tức 12% và được chi trả bằng cổ phiếu).

Được biết, tổng số cổ phiếu của Taicera hiện tại là hơn 29,97 triệu cổ phiếu (tương đương 299,74 tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); trong đó, số lượng cổ phiếu Taicera đang niêm yết trên thị trường chứng khoán là 4,97 triệu cổ phiếu (chiếm 16,5% tổng số cổ phần), cổ đông sáng lập hiện nắm giữ 10,09 triệu cổ phần (chiếm 33,7%), phần 14,91 triệu cổ phần còn lại (49,8%) là của cổ đông cũ.

Cũng trong năm 2007, để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư mới, Taicera sẽ tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng nữa để nâng tổng vốn điều lệ từ khoảng 300 tỷ lên 400 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư riêng lẻ với giá phát hành tốt nhất theo từng giai đoạn (được uỷ quyền cho HĐQT quyết định).