10:48 08/07/2008

Tạm cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép

Hồng Thoan

Bộ Công Thương sẽ tạm thời áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép từ cuối tháng 7/2008 đến 31/12/2008

Bộ Công Thương sẽ tạm thời áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép từ cuối tháng 7/2008 đến 31/12/2008.

Theo đó, Bộ sẽ tạm thời áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép sản xuất trong nước và nhập khẩu có mã HS thuộc Chương 72 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo QĐ số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Khi gửi hồ sơ tới phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực, các doanh nghiệp cần xác nhận vào đơn đăng ký xuất khẩu để xuất trình cho cơ quan hải quan.

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực sẽ xem xét xác nhận đơn đăng ký xuất khẩu tiếp theo, sau khi doanh nghiệp đã xuất khẩu từ 80% trở lên số lượng đã được cấp giấy phép trước đó.