10:55 02/03/2007

Tạm cấp phép xuất khẩu cho một số loại hàng dệt may sang Mỹ

Q. Ngọc

Liên Bộ Thương mại-Công nghiệp vừa ban hành Thông tư hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ

Liên Bộ Thương mại-Công nghiệp vừa ban hành Thông tư hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ.

Theo đó, trong thời gian chờ nối mạng điện tử giữa Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan, liên bộ tạm thời cấp giy phép xuất khẩu (E/L) cho một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo quy định tại thông báo 0616/BTM-DM ngày 29/12/2006.

Những thương nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này bao gồm thương nhân có gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu, được cấp E/L; thương nhân có năng lực sản xuất hàng dệt may chưa có mã số nhà sản xuất (MID) đăng ký với các pòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực để được cấp mã số MID; thương nhân thương mại không có năng lực sản xuất hàng dệt may phải có hợp đồng ký kết với cơ sở sản xuất và kê khai tên nhà sản xuất/mã số MID của hàng do mình xuất khẩu khi đăng ký xuất khẩu.

Thông tư cũng quy định, với những thương nhân vi phạm luật pháp, các quy định hiện hành về thực hiện xuất khẩu dệt may sang Hoa Kỳ (về xuất xứ hàng hoá, hồ sơ, năng lực sản xuất, chủng loại hàng thực xuất...) sẽ bị xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm như thu hồi E/L, C/O, đình chỉ không cấp phép chủng loại quản lý, không cho phép xuất khẩu tất cả các chủng loại hàng dệt may vào Hoa kỳ, không cho phép xuất khẩu tất cả các chủng loại hàng dệt may đi các nước, phạt tiền theo quy định của nhà nước hoặc theo quy định khác của pháp luật.