14:53 23/06/2008

Tạm dừng phát hành trái phiếu quốc tế

Lê Hường

Hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế để huy động vốn cho các tập đoàn sẽ phải tạm dừng trong năm nay

Tháng 6/2007, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ thông qua nghị quyết phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế với thời hạn từ 15 đến 20 năm cho Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy (Lilama) vay lại để đầu tư các dự án.
Tháng 6/2007, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ thông qua nghị quyết phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế với thời hạn từ 15 đến 20 năm cho Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy (Lilama) vay lại để đầu tư các dự án.
Sau đợt phát hành thành công cuối năm 2005, việc tìm nguồn vốn trên thị trường quốc tế trở thành một kênh huy động đầy hứa hẹn với nhiều tổng công ty lớn và các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động này đang phải tạm dừng trong năm nay.

Tháng 6/2007, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ thông qua nghị quyết phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế với thời hạn từ 15 đến 20 năm cho Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy (Lilama) vay lại để đầu tư các dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có doanh nghiệp nào tiếp tục thực hiện được hoạt động này.

Tại diễn đàn trực tuyến với các nhà đầu tư quốc tế ngày 19/6 vừa qua, trước câu hỏi về khả năng huy động vốn quốc tế trong năm 2008, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nói: “Chủ trương phát hành trái phiếu ra nước ngoài nhằm hai mục tiêu. Một là, tạo ra hình ảnh của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế, huy động thêm nguồn lực để phát triển vốn trong nước, trong điều kiện doanh nghiệp chưa trực tiếp tham gia được thị trường vốn quốc tế. Hai là, giúp doanh nghiệp làm quen và tiến tới tự huy động được vốn quốc tế.

Tuy nhiên, trước mắt việc huy động vốn phải tạm dừng, khi điều kiện thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai”.

Ngoài ra, ông Ninh cũng cho biết thêm, năm nay Chính phủ đã quyết định giảm 25% đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Bộ trưởng cũng nhận định lãi suất trái phiếu Chính phủ chưa được hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao, vì vậy, sắp tới vấn đề lãi suất sẽ được xem xét để có thể huy động vốn tốt hơn cho nền kinh tế.