09:51 16/01/2008

Tạm hoãn đấu giá Công ty Dịch vụ du lịch Bến Thành

Hải Bằng

Phiên đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ du lịch Bến Thành vào ngày 16/01/2008 sẽ được tạm hoãn

Ngày 15/1, Ban tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ du lịch Bến Thành vào ngày 16/01/2008, cụ thể:

Theo Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính và Công văn số 288/UBND-CNN ngày 14/01/2008 của UBND Tp.HCM, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ du lịch Bến Thành phải điều chỉnh giá trị doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính.

Thời gian đấu giá mới sẽ được thông báo sau khi điều chỉnh giá trị doanh nghiệp. Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các đại lý để rút lại tiền cọc.