10:10 21/01/2008

Tạm hoãn phiên đấu giá cổ phần của Hoàng Long Long An

H.Vũ

Lý do là đến thời điểm kết thúc đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá

Theo kế hoạch, ngày 23/1/2008, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức phiên đấu giá 3.195.531 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Long Long An với giá khởi điểm 75.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá nên theo Điều 12 Quyết Định số 13/QĐ-SGDHCM ngày 04/01/2008 ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Hoàng Long Long An (HLC) không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá.

Do vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty Cổ phần Hoàng Long Long An vào ngày 23/1/ tới.

Thời gian đấu giá mới sẽ thông báo sau. Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các đại lý để rút lại tiền cọc.