19:39 18/09/2007

Tạm ngừng cổ phần hóa các công ty phân phối điện EVN

Hoàng Đạt

Ngày 18/9, Thủ tướng đã chỉ đạo tạm ngừng cổ phần hóa các công ty phân phối điện tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Phương án cơ cấu lại, thực hiện chuyển đổi sở hữu các đơn vị thuộc EVN sẽ được trình Thủ tướng trong quý 4/2007.
Phương án cơ cấu lại, thực hiện chuyển đổi sở hữu các đơn vị thuộc EVN sẽ được trình Thủ tướng trong quý 4/2007.
Ngày 18/9, Thủ tướng đã chỉ đạo tạm ngừng cổ phần hóa các công ty phân phối điện tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và EVN đánh giá kết quả thực hiện cổ phần hóa các đơn vị thuộc tập đoàn đoàn này và đề xuất phương án cơ cấu lại, thực hiện chuyển đổi sở hữu các đơn vị thuộc EVN đến năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4/2007.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, EVN tiếp tục thực hiện chức năng người mua điện duy nhất như quy định hiện hành và Quyết định số 147/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời, tổ chức hạch toán riêng khâu mua, bán điện để tiến tới triển khai thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh.