14:09 18/07/2008

Tạm ngừng tuyển lao động đi Séc

Quỳnh Lam

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chính thức chỉ đạo tạm ngừng tuyển lao động sang thị trường Séc

Nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ nặng sau khi đã tạo nguồn và đào tạo mà không thể đưa đựơc lao động đi Séc.
Nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ nặng sau khi đã tạo nguồn và đào tạo mà không thể đưa đựơc lao động đi Séc.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chính thức chỉ đạo tạm ngừng tuyển lao động sang thị trường Séc.

Cụ thể, theo văn bản chỉ đạo của Cục, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động sẽ chỉ tập trung giải quyết số lao động đã tuyển, tạm ngừng tuyển thêm lao động mới, mọi thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Séc kể từ thời điểm này sẽ bị xem là vi phạm.

Doanh nghiệp cũng phải tự giác và có trách nhiệm báo cáo thường xuyên tiến độ làm thủ tục visa cho số lao động đã tuyển dụng.

Một cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, theo báo cáo của các danh nghiệp thời gian qua, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin visa đưa lao động sang thị trường này.

Nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ nặng sau khi đã tạo nguồn và đào tạo mà không thể đưa đựơc lao động đi trong khi nhu cầu nhận lao động nhập cư tại Séc là rất lớn.

Tuy nhiên, cũng theo cán bộ này, để tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục cấp visa vào Séc cần phải có thời gian. Cách duy nhất bây giờ là tạm dừng thẩm định các đơn hàng mới, tránh tình trạng quá tải dẫn đến việc nảy sinh nhiều tiêu cực.